Säkerställ ditt företag, din organisations eller din förenings personuppgifter enligt nya dataskyddsförordningen, GDPR.

 

HEM    |    GDPR-CERTIFIERING    |    VÅRT ERBJUDANDE    |   OM OSS    |    FAQ    |    SKAPA KONTO

Vitaprivata hjälper dig med en helhetslösning för att inventera, dokumentera och implementera GDPR på ett enkelt, tidsbesparande och kostnadseffektivt sätt.

Säkerställ ditt företags, din organisations eller din förenings personuppgifter enligt GDPR – den nya dataskyddsförordningen.

Din prenumeration ger dig bl a:

  • Tillgång till och lagring av din digitala information enligt myndighetskrav.
  • Problemfri uppdatering och dokumentation i säker miljö.
  • Kontinuerlig uppdatering av certifiering med intyg.

ENKEL GDPR-CERTIFIERING

 

Vårt erbjudande – en helhetslösning

 

GDPR-certifiering

Vi hjälper dig med hela GDPR-processen. För en abonnemangsavgift på 99 kr per månad och en startavgift på 4 000 får du hjälp med Inventering, Dokumentation och Implementering. Efter genomförd process blir din verksamhet GDPR-certifierad.

Därefter finns informationen lagrad på Mina sidor, ditt GDPR-konto, så länge du har ett gällande abonnemang. På kontot finns all information och alltid möjlighet att uppdatera din GDPR-dokumentation för att hålla den aktuell.

Löpande nyhetsuppdateringar får du via vårt nyhetsbrev. Din verksamhet kommer dessutom att finnas i vårt leverantörsregister över de som har en gällande GDPR-certifiering.

 

Experthjälp

Vissa företag, organisationer och föreningar kan behöva utökad GDPR-hjälp, till exempel om företaget hanterar känsliga uppgifter.

 

Varför GDPR-certifiera?

Har du ett kundregister, ett löne- eller personalregister, eller hanterar du i andra sammanhang personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person? Då behöver du veta att EU har beslutat om en ny förordning – GDPR, som innehåller stärkta krav på behandlingen av personuppgifter.

GDPR gäller för alla organisationer och branscher som på något sätt hanterar personlig information om anställda eller kunder. Det kräver nya rutiner och processer för säker hantering av register.

Vitaprivata hjälper dig att inventera, dokumentera och implementera GDPR i en helhetslösning.

Vi guidar dig genom processen

Vitaprivatas helhetslösning ger tillgång till färdiga mallar, policys och checklistor som är utformade av erfarna bolagsjurister.

1. Inventera:
Det behövs inga förkunskaper, alla kan enkelt komma igång! Vi vägleder dig genom inventeringen och du får all hjälp du behöver för att se till att din verksamhet och din dokumentation motsvarar de krav som ställs enligt GDPR.

2. Dokumentera:
Du får hjälp att metodiskt och i rätt ordning upprätta den dokumentation över verksamhetens personuppgifter som motsvarar GDPR-förordningens krav. Du får tillgång till färdiga mallar, policys och checklistor som är utformade av erfarna bolagsjurister. Du får en bra överblick och kontroll över all hantering av verksamhetens persondatauppgifter. Du samlar all dokumentation av ditt persondataarbete på samma ställe.

3. Implementera:
Till din hjälp har du även implementeringsguide samt utbildningspaket, så att du enkelt kan förankra, utbilda och medvetandegöra GDPR i din verksamhet samt i ledning och styrelse.

Tidsbesparande och kostnadseffektivt!

 

GDPR-certifiering i tre steg

 

Copyright 2018

”Vi är Sveriges största bostadsrättsförening med både medlemmar och hyresgäster, vi valde metodiken Vitaprivata använder för att på ett användarvänligt och strukturerat sätt säkerställa våra persondatauppgifter enligt GDPR. Den enkla processen, de tydliga mallarna och checklistorna gjorde vårt arbete enkelt och vi sparade både tid och pengar. Kort sagt, metodiken för GDPR-certifiering gör arbetet med den nya GDPR-förordningen effektivt och enkelt.”

 

Kjell Johansson, Förvaltningschef, BRF Masthugget, Göteborg

 

 

”Folkteatern är en ekonomisk förening med cirka 250 medlemmar. Vi som teater hanterar många personuppgifter, och att inventera, dokumentera och implementera GDPR såg vi som en stor utmaning. Vi använde oss av den metodik och process som Vitaprivata utvecklat – för vår verksamhet fungerade det fullständigt lysande. ”

 

Lena Petersson, admin., Folkteatern

 

 

”GoTa Ship Management provides cost-efficient, high quality ship management services, including technical management, crewing and consulting services. The company is privately owned by people with a long seafarer tradition, both on the nautical and technical side. We know the industry and its challenges very well and we have a real interest in making the best of it in terms of efficiency and cost-awareness. We chose vitaprivata.org because their process is living up to our vision. We highly recommend using Vitaprivata.org for your GDPR certification needs.”

 

Christer Green, MD,  Gota Ship Management AB, Gothenburg

Leif Holmberg, Dept. MD, Gota Ship Management AB, Gothenburg

 

 

Vitaprivata AB, Box 14001, SE-400 20 Gothenburg, Sweden.
Phone +46 702 203020
E-mail info(at)vitaprivata.org

Org. nr. 559141-8834

Integritetspolicy

Terms & Conditions

HEM    |    GDPR-CERTIFIERING    |    VÅRT ERBJUDANDE    |   OM OSS    |    FAQ    |    SKAPA KONTO

HEM    |    GDPR-CERTIFIERING    |    VÅRT ERBJUDANDE    |   OM OSS    |    FAQ    |    SKAPA KONTO

Vårt erbjudande – en helhets-lösning

Säkerställ ditt företag, din organisations eller
din förenings personuppgifter enligt nya
dataskyddsförordningen, GDPR.

 

Vårt erbjudande – en helhetslösning

Vitaprivata AB

Box 14001, SE-400 20 Gothenburg, Sweden.
E-mail info(at)vitaprivata.org

Org. nr. 559141-8834